Aalborg, Danmark 9., 10. & 11. oktober 2019

Seminarer & Workshops

Seminarer og Workshops

Deltag i faglige seminarer og workshops sammensat i samarbejde med fiskeriets organisationer og andre kompetente rådgivere.


Nordisk workshop om maksimering af værdien ved biprodukter fra hvidfisk

Hanstholm Hotel, 7730 Hanstholm, tirsdag 10. oktober 2017, kl. 12.00 - 21.00

Thisted Kommune afholder med støtte fra Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbejdet (Nordisk Råd) en workshop, der skal fremme udnyttelsen af fraskær fra hvidfisk til højværdiprodukter gennem styrket samarbejde mellem nordiske lande med deltagere fra fiskeindustrien fra Grønland, Island, Norge og Danmark.

Udover erfaringsdeling, skal workshoppen være starten på et permanent netværk mellem de deltagende lande, der skal styrke samarbejdet om at værdiforøge fraskær fra hvidfisk.

Program:
12.00 -13.00 Start – up frokost, Hanstholm Hotel
Velkomst af borgmester Lene Kjelgaard Jensen
13.00 -16.00 Status på deltagende lande behandling af fraskær fra hvidtorsk: Grønland, Norge, Island og Danmark
16.00 -19.00 Fremtidens muligheder for fraskærs produkter baseret på cases og ”gentænkning af fisk”
19.00 -21.00 Netværks middag

Tilmelding samt yderligere information på mail: erhverv@thisted.dk eller tlf. 99 17 41 49.


Fishing Gear Seminar

Latinerstuen - Wednesday October 11 2017

PROGRAMME:

  • 13:00 Welcome by Hjalmar Petersen, CEO
  • 13:05 Surveys of waterflow in bottom and shrimp trawls / Søren Havmand
  • 13:25 Tornado & Storm – innovative trawl doors / Søren Hjort
  • 13:45 Coffee break
  • 14:00 Capto – a real game changer in midwater trawling / Jógvan S. Jacobsen
  • 14:15 Flyer – new thinking on headline lift / Søren Hjort
  • 14:30 Finished

Organiser: Vónin

The event is free but requires registration as there is limited number of seats and it is a closed forum. So if you would like to attend or send someone from your company, we kindly ask you to contact one of Vónin’s staff or send an e-mail to bn@vonin.com. Please supply the participant’s name, company name, e-mail and mobile number.


Kender du tilskudsmulighederne til fiskere, akvakultur og fiskerihavne?

Albatrosstuen - torsdag 12. oktober kl. 11.00, 13.00 og 14.00

Der afholdes tre 30 min. seminarer om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammets rolle i udvikling af fiskeri- og akvakulturerhvervet

Program:

Kl. 11.00 Eksempler på udviklingsprojekter udført af DTU Aqua
Kl. 13.00 Politisk aftale, tilskudsmuligheder og fra idé til virkelighed
Kl. 14.00 Tilskud til lokale fiskeriområder (FLAG)

Seminaret arrangeres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. For mere information venligst kontakt Nina Astrid Fenger, +45 3199 6922 / ninfen@lfst.dk


Brexit seminar

Bondestuen - torsdag 12. oktober kl. 14.00-16.00

Bliv klogere på Brexit og betydningen for dansk fiskeri

Fisker-Forsker Netværket afholder et Brexit seminar på årets DanFish International i Aalborg.
På seminaret kan du blive klogere på Brexit og hvilken betydning, det vil have for dansk fiskeri. Derudover kan du høre både om udfordringerne for dansk fiskeri, hvad der rører sig i UK, og hvordan processen håndteres fra dansk side.
Esben Sverdrup-Jensen, som er direktør i DPPO og Niels Wichmann, som er direktør i DFPO byder velkommen og fortæller om de udfordringer, som dansk fiskeri står over for i forhold til briternes udmeldelse af EU.
Birger Riis-Jørgensen, som er tidligere ambassadør i England, vil fortælle om, hvordan briterne håndterer sagen, og hvad der sker i England for øjeblikket.

Foreløbigt program:

Velkomst og introduktion til fiskeriets udfordringer
• Esben Sverdrup- Jensen direktør i DPPO / Niels Wichmann adm. Direktør i DFPO.

Den britiske vinkel
• Birger Riis-Jørgensen, der er tidligere ambassadør i UK, vil give os et indblik i, hvad der sker i UK.

Hvordan Brexit håndteres fra dansk side?
• En repræsentant for Udenrigsministeriet.

Afrunding
• Esben Sverdrup- Jensen direktør i DPPO / Niels Wichmann adm. Direktør i DFPO.

Der vil være kaffe til de fremmødte.

Seminaret arrangeres af Danmarks Fiskeriforening PO, DTU Aqua og Danmarks Pelagiske PO og finansieres af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

For mere information venligst kontakt Lise Johnsen tlf. +45 2916 9232 / ll@pelagisk.dk